Πανελλαδική γεωγραφική κάλυψη (National coverage), Υποστήριξη πλατφόρμας ενημέρωσης πελάτη σε ημερήσια/εβδομαδιαία/μηνιαία συχνότητα (Reports), In-house δημιουργικό τμήμα (Creative department),
Εξειδικευμένο προσωπικό (Entertainers, merchandisers),Σχεδιασμός και παραγωγή διαφημιστικών υλικών και κατασκευών (POP materials & constructions), Προτάσεις και παροχή διαφημιστικών δώρων (Promotional gifts)